ویزا اسپانسرشیپ استرالیا برای اقامت موقت و دائم

ویزا اسپانسرشیپ استرالیا برای اقامت موقت و دائم


ویزا اسپانسرشیپ یکی از انواع ویزای استرالیاست که به صورت موقت و دائم برای تامین نیروی کار استرالیا صادر می شود. با توجه به کمبود نیروی کار در استرالیا، کارفرمایانی که نیاز به نیروی کار متخصص دارند، می توانند متقاضیان را حمایت کنند و آنها را برای انجام امور مهاجرت و اخذ ویزا موقت به اداره مهاجرت استرالیا معرفی کنند.


دولت استرالیا از سال 2012 قوانین متعددی را برای اداره مهاجرت در نظر گرفته است تا با دقت بیشتری پرونده متقاضیان ویزای اسپانسرشیپ استرالیا را بررسی کنند و این ویزا را فقط و فقط برای افرادی صادر کنند که تخصص بالا و یا منحصر به فردی در زمینه کاری خود دارند و در واقع هدفمند تر از گذشته ورود افراد متخصص به استرالیا را، دنبال می کنند. در حالت کلی، دانش تخصصی و تجربه کافی و همچنین سطح بالای زبان انگلیسی، ضامن پذیرش درخواست ویزای کارفرما با توجه به نوع ویزای درخواستی محسوب می شود.


تاریخ: 2019-11-01 03:16:23